AUTORITZACIONS                                           

Per les peticions de proves en que sigui necessària l'autoritzaciò prèvia de la Mutualitat, aquesta podeu obtenir-la,
amb petició per escrit del metge que ho sol·licita
, pels següents mitjans:

Per telèfon (de 8 a 14 h) .......... 93 265 67 52(*)

excepte:

- Peticions de metges aliens a la Mutualitat, sol·licitades pels socis de Serveis Complets(Barcelona ciutat).
- Ingressos en clínica per intervencions o tractaments.

                                                                 (*) Cal indicar:   Nº de soci
                                                                                             Nom de l'associat
                                                                                             Nom de la prova a realitzar
                                                                                             Nom del metge sol·licitant

Personalment ..... a les nostres oficines

Per fax ................. 93 265 81 56

Per e-mail ...........  autoritzacions@caprev.com