ENLLAÇOS

  Buscadors
   
VADEMECUM

Buscador de medicaments

GALENICOM

Buscador de medicina configurable segons especialitat i localització geogràfica

BUSCASALUD

Buscador de medicina, fòrums i xats

DICCIOTMED

Diccionari de termes mèdics (C.U.N.)

   
   
  Web's d'àmbit local
   
CATSALUT Servei català de la salut
CAT365 Serveis i tramits de la Generalitat de Catalunya
BCN-Sanitat Ajuntament de Barcelona (Serveis de sanitat i salut)
GUIA D'HOSPITALS Guia d'hospitals
GUIA DE FARMÀCIES Guia de farmàcies
F M C Federació de Mutualitats de Catalunya
   
   
  Web's d'àmbit nacional
   
MSC Ministeri de Sanitat i Consum
SEG-SOCIAL Seguretat Social
AGEMED

Agència espanyola de medicaments i productes sanitaris

PORTALES MEDICOS Pàgina principal que aglutina diverses webs per especialitat
REDIRIS

Llistes de distribució sobre ciències mèdiques

DIARIO MEDICO

Periòdic d'informació diària sobre el món de la medicina

CSIC

Consell superior d'investigacions científiques

CRUZ ROJA

Creu vermella espanyola

SEGO

Societat espanyola de ginecologia i obstetrícia

INFOGRIPE

Tot sobre la grip, informació per a pacients i per a professionals de la salut

FARMA

Portal sobre el món farmacèutic

CNB

Centre nacional de biotecnologia

CCM

Web del Consell General de Col·legis Oficials de Metges

AEPAP

Web de l'Associació de Pediatria d'Atenció Primària

AREASTEMATICAS

Portal amb informació agrupada per àrees temàtiques

FISTERRA

Portal dedicat al metge d'atenció primària en què prima la consulta i la formació

FENIN

Web de la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària

SALUDALIA

Portal mèdic orientat al pacient amb notícies, consells i consultes al metge

AECC

Web de l'associació espanyola contra el càncer

FEMEDE

Web de la Federació Espanyola de Medicina de l'Esport

BUENASALUD

Informació i notícies per al professional mèdic. Diccionari de termes mèdics

WEBFARMA

Portal farmacèutic amb notícies del sector i directori d'empreses, organismes i laboratoris

   
   
  Web's d'àmbit internacional
   
AMM Web de la World Medical Association
MEDICINENET

Informació per a metges i pacients

WEBMD Better information, better health.
HEALTHAZ

Informació mèdica destinada a pacients, organitzat per especialitat

HEALNET

Buscador de termes mèdics

DRUGSTORE Farmàcia on-line
N L M National Library of Medicine
P U B MED Buscador de medicaments i publicacions mèdicas