Només amb petició mèdica per escrit i en els casos en que el malalt no estigui en condicions de desplaçar-se al consultori.

                                    INFERMERIA

SERVEI A DOMICILI:
Eurogestión y Salud
Tel. 93.293.05.38
 

         
   
SERVEI EN CONSULTORI - BARCELONA:  

Zona Sagrada Família
Sra.Pilar Moreno
Mallorca, 441
De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 19:00 h.
Dissabtes de 11:00 a 12:00 h.
 33- 34- 43- 44- 50- 51- 19
 


Zona Sants
Sr. Antón Torreño
Ctra. de Sants, 17, pral. 3ª.
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 19:00 h.
Dissabtes i festius de 10:00 a 11:00 h.
 56- 57- 157- 30                  L1: Plaça Sants