SERVEIS D'URGENCIA

Molt important

 

Els serveis d'urgència cobreixen l'assistència mèdica a domicili i/o en centre mèdic especialitzat per malaltia, i en clínica, només en els casos de cirurgia i traumatologia.

PER TANT, L’INGRÉS EN CLÍNICA PER QUALSEVOL MALALTIA QUE NO REQUEREIXI TRACTAMENT QUIRÚRGIC, ANIRÀ A CÀRREC EXCLUSIU DE L’ASSOCIAT.

Només es farà ús dels serveis d'urgència en casos justificats i de veritable necessitat, ja que un mal ús, pot ocasionar perjudici a l'associat, als altres afiliats i a la pròpia Mutualitat.
 

PER SOL·LICITAR AQUEST SERVEI ÉS INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓ DEL CARNET DE SOCI.