CONDICIONS GENERALS D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Pel que fa a prestacions, cal distingir en primer lloc que poden dependre del fet de viure a Barcelona o fora d'aquesta ciutat.

Vivint a Barcelona: S'inclou l'assistència a domicili de metge de capçalera, pediatre, servei d'injeccions i urgències de medicina, a més a més de la visita al consultori de tots el Metges Especialistes, així com els serveis de Cirurgia i d'Urgències.

Vivint fora de Barcelona: La mateixa assistència que vivint a Barcelona, exceptuant qualsevol tipus d'assistència a domicili.

                                         APORTACIONS VIGENTS

L'import de l'aportació mensual dependrà del tipus de servei, el qual està definit per el fet de viure a Barcelona, en el àrea metropolitana de Barcelona o fora de Barcelona:                                  
 

Tipus de servei

 0 a 30 anys (€)

31 a 60 anys (€)

 > de 60 anys (€)
Serveis Complets (Barcelona ciutat)

 

 

 
Serveis Limitats (Veure poblacions)

 

 

 
Serveis Restringits (Resta poblacions)

 

   

 
                                         OBSERVACIÓ IMPORTANT

El serveis contractats per als seus afiliats, la Mutualitat els paga directament als facultatius, clíniques, institucions o persones que els presten.

Com a conseqüència, aniran a càrrec de l'associat totes les despeses, ja siguin honoraris mèdics, de clíniques o altres, derivats d'utilitzar facultatius o serveis aliens o no relacionats amb la pròpia assistència, com certificats o d'altres.

El no utilitzar els serveis de la Mutualitat, no dòna dret a percebre cap tipus d'indemnització econòmica, ja que la Mutualitat ofereix prestacions assistencials, no econòmiques.