URGENCIES EN CENTRE ESPECIALITAT     
      (Per tots els associats)

Les 24 h. del dia, inclosos diumenges i festius

 

 

URGÈNCIES DE CARDIOLOGIA  Clínica Sagrada Familia                        Torras i Pujalt, 1
  (clinicasagradafamilia.com)

  14- 16- 70- 72- 74