URGENCIES EN CENTRE ESPECIALITAT     
      (Per tots els associats)

Les 24 h. del dia, inclosos diumenges i festius

 

 

URGÈNCIES DE CIRURGIA  


Clínica Sagrada Familia                        Torras i Pujalt, 1  (clinicasagradafamilia.com)


  14- 16- 70- 72- 74           
 


Clínica Ntra. Sra. del Remei
                  Escorial, 148
(clinicaremei.org)


 24- 39-116- 31- 32- 74