URGENCIES EN CENTRE ESPECIALITAT     
      (Per tots els associats)

Les 24 h. del dia, inclosos diumenges i festius

 

 

URGÈNCIES D'OFTALMOLOGIA  


Clínica Oftalmológica Tetuán    
           
Pz. Tetuan, 16
                                               

    6 19  50  51  54  55                            Institut Català de Retina                         Ganduxer,117 
(icrcat.com)                                                

  14- 70- 72