URGENCIES EN CENTRE ESPECIALITAT     
      (Per tots els associats)

Les 24 h. del dia, inclosos diumenges i festius

 

 

URGÈNCIES DE TRAUMATOLOGIA  

Clínica Ntra. Sra. del Remei
            Escorial, 148
(clinicaremei.org)

 24- 39-116- 31- 32- 74